Vilkår og Betingelser

 1. AFTALE TIL VILKÅR

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, enten personligt eller på vegne af en enhed ("dig") og Portus & Navis ApS ("Virksomhed", "vi", "os" eller "vores"). vedrørende din adgang til og brug af hjemmesiden http://www.portus-navis.com såvel som enhver anden medieform, mediekanal, mobilhjemmeside eller mobilapplikation relateret, linket til eller på anden måde forbundet hertil (samlet "webstedet" ”). Vi er registreret i Danmark og har hjemsted på A.Andersens Vej 22B, Silkeborg, Midt Jylland 8600. Vores momsnummer er 43076930. Du accepterer, at du ved at gå ind på siden har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle af disse vilkår for brug. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE VILKÅR FOR BRUG, SÅ ER DU UDTRYKKELIG FORBUDT AT BRUGE SIDE, OG DU SKAL AFBRYDE BRUGEN STRAKS.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at foretage ændringer eller modifikationer af disse vilkår for brug fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere "Sidst opdateret"-datoen for disse brugsbetingelser, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Sørg for, at du tjekker de gældende vilkår, hver gang du bruger vores websted, så du forstår, hvilke vilkår der gælder. Du vil være underlagt, og vil blive anset for at være blevet gjort opmærksom på og at have accepteret, ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter den dato, sådanne reviderede brugsbetingelser er offentliggjort.

Oplysningerne på webstedet er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller et land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med lov eller regulering, eller som ville pålægge os et registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. . Følgelig gør de personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

Siden er ikke skræddersyet til at overholde branchespecifikke regler (HIPAA-loven (Health Insurance Portability and Accountability), Federal Information Security Management Act (FISMA) osv.), så hvis dine interaktioner ville være underlagt sådanne love, må du ikke bruge dette websted. Du må ikke bruge webstedet på en måde, der ville overtræde Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Siden er beregnet til brugere, der er mindst 13 år. Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion, hvor de bor (generelt under 18 år), skal have tilladelse fra og være direkte overvåget af deres forælder eller værge for at bruge webstedet. Hvis du er mindreårig, skal du have din forælder eller værge til at læse og acceptere disse vilkår for brug, før du bruger webstedet.

 

 

 1. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores proprietære ejendom og al kildekode, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet kaldet "Indholdet") og varemærkerne, tjenesten mærker og logoer indeholdt deri ("Mærkerne") er ejet eller kontrolleret af os eller licenseret til os, og er beskyttet af copyright- og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om unfair konkurrence i USA, internationale love om ophavsret, og internationale konventioner. Indholdet og mærkerne leveres på webstedet "SOM DE ER" kun til din information og personlig brug. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse vilkår for brug, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, postes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller ellers udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, tildeles du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af enhver del af indholdet, som du har fået korrekt adgang til udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet dig til og til webstedet, indholdet og mærkerne.

 

 1. BRUGERPRÆSENTATIONER

Ved at bruge webstedet repræsenterer og garanterer du, at: (1) alle registreringsoplysninger, du indsender, vil være sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige; (2) du vil opretholde nøjagtigheden af ​​sådanne oplysninger og omgående opdatere sådanne registreringsoplysninger efter behov; (3) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse vilkår for brug; (4) du ikke er under 13 år; (5) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis du er mindreårig, har du modtaget forældres tilladelse til at bruge webstedet; (6) du vil ikke få adgang til webstedet via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hverken gennem en bot, script eller andet; (7) du vil ikke bruge webstedet til ulovlige eller uautoriserede formål; og (8) din brug af webstedet vil ikke overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og afvise enhver og al nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

 

 1. BRUGERREGISTRERING

Du kan blive bedt om at registrere dig på webstedet. Du accepterer at holde din adgangskode fortrolig og vil være ansvarlig for al brug af din konto og adgangskode. Vi forbeholder os retten til at fjerne, kræve tilbage eller ændre et brugernavn, du vælger, hvis vi efter eget skøn fastslår, at et sådant brugernavn er upassende, obskønt eller på anden måde stødende. 5. PRODUKTER Vi gør alt for at vise så præcist som muligt farverne, funktionerne, specifikationerne og detaljerne for de produkter, der er tilgængelige på webstedet. Vi garanterer dog ikke, at produkternes farver, funktioner, specifikationer og detaljer vil være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fri for andre fejl, og dit elektroniske display afspejler muligvis ikke nøjagtigt de faktiske farver og detaljer i Produkter. Alle produkter er afhængige af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at varer er på lager. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid af en hvilken som helst grund. Priserne for alle produkter kan ændres.

 

 1. PRODUKTER

Vi gør alt for at vise så præcist som muligt farverne, funktionerne, specifikationer og detaljer om de produkter, der er tilgængelige på webstedet. Vi garanterer dog ikke, at produkternes farver, funktioner, specifikationer og detaljer vil være nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fri for andre fejl, og dit elektroniske display afspejler muligvis ikke nøjagtigt de faktiske farver og detaljer i Produkter. Alle produkter er afhængige af tilgængelighed, og vi kan ikke garantere, at varer er på lager. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid af en hvilken som helst grund. Priserne for alle produkter kan ændres.

 

 1. KØB OG BETALING

Vi accepterer følgende betalingsformer:

 • Visum
 • Mastercard
 • American Express
 • PayPal
 • Mobile Pay
 • Vipps - Klarna
 • Dankort
 • Diners Club
 • Maestro
 • Opdage

 

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget via webstedet. Du accepterer endvidere straks at opdatere konto- og betalingsoplysninger, herunder e-mailadresse, betalingsmetode og betalingskorts udløbsdato, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. Omsætningsafgift vil blive tilføjet til prisen for køb, som det skønnes påkrævet af os. Vi kan til enhver tid ændre priser. Alle betalinger skal være i lokal valuta.

Du accepterer at betale alle gebyrer til de gældende priser for dine køb og eventuelle gældende forsendelsesgebyrer, og du giver os tilladelse til at debitere din valgte betalingsudbyder for sådanne beløb ved afgivelse af din ordre.

Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl eller fejl i prisfastsættelsen, også selvom vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre, der er afgivet via webstedet. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, den samme betalingsmetode og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- eller leveringsadresse. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores skøn ser ud til at være afgivet af forhandlere, forhandlere eller distributører.

 

 1. RETURNERINGSPOLITIK

Gennemgå venligst vores retur- og tilbagebetalingspolitik, der er offentliggjort på webstedet, inden du foretager køb.

 

 1. FORBUDT AKTIVITETER

Du må ikke få adgang til eller bruge webstedet til andre formål end det, som vi gør webstedet tilgængeligt til. Siden må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser undtagen dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

 • Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilering, database eller bibliotek uden skriftlig tilladelse fra os.
 • Narre, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.
 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopiering af indhold eller håndhæver begrænsninger for brugen af ​​webstedet og/eller indholdet deri.
 • Nedsættende, plette eller på anden måde skade os og/eller webstedet efter vores mening.
 • Brug enhver information indhentet fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person. Gør uretmæssig brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forseelse.
 • Brug webstedet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med gældende love eller regler.
 • Deltag i uautoriseret indramning af eller linker til webstedet.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udsendelse af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af webstedet eller ændrer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af ​​webstedet.
 • Deltag i enhver automatiseret brug af systemet, såsom brug af scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller brug af data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og udtræksværktøjer.
 • Slet meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold.
 • Forsøg på at efterligne en anden bruger eller person eller brug en anden brugers brugernavn.
 • Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller transmittere) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning klare grafikudvekslingsformater ("gifs"), 1×1 pixels, web-bugs, cookies , eller andre lignende enheder (nogle gange omtalt som "spyware" eller "passive indsamlingsmekanismer" eller "pcms").
 • Forstyrre, forstyrre eller skabe en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet til webstedet.
 • Chikanere, irritere, intimidere eller true nogen af ​​vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere en del af webstedet til dig.
 • Forsøg på at omgå alle foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgang til webstedet eller en del af webstedet.
 • Kopier eller tilpas webstedets software, inklusive men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 • Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, dechifrere, dekompilere, adskille eller reverse engineering af softwaren, der omfatter eller på nogen måde udgør en del af webstedet.
 • Medmindre det kan være resultatet af standard søgemaskine- eller internetbrowserbrug, brug, lancer, udvikle eller distribuer et hvilket som helst automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snydeværktøj, skraber eller offline-læser, der får adgang til webstedet, eller bruge eller starte uautoriseret script eller anden software.
 • Brug en indkøbsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på webstedet.
 • Foretag enhver uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og/eller e-mail-adresser på brugere ved hjælp af elektroniske eller andre midler med det formål at sende uopfordrede e-mails, eller oprette brugerkonti med automatiserede midler eller under falske forudsætninger.
 • Brug webstedet som en del af enhver bestræbelse på at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
 • Brug webstedet til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.
 • Sælg eller på anden måde overfør din profil.

 

 1. BRUGERGENERERET BIDRAG

Siden tilbyder ikke brugere at indsende eller poste indhold. Vi kan give dig muligheden for at skabe, indsende, poste, vise, transmittere, udføre, offentliggøre, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier , grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet "Bidrag"). Bidrag kan ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med webstedets privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du derved, at:

 • Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller fremførelse og adgang til, download eller kopiering af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke ejendomsrettighederne, herunder men ikke begrænset til ophavsretten, patentet, varemærket, forretningshemmeligheden eller enhver tredjeparts moralske rettigheder.
 • Du er skaberen og ejeren af ​​eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og give os, webstedet og andre brugere af webstedet tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, som webstedet og disse påtænker. Vilkår for brug.
 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt sådan identificerbar individuelle person for at muliggøre inklusion og brug af dine bidrag på enhver måde, som er påtænkt af Webstedet og disse vilkår for brug.
 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
 • Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordring.
 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).
 • Dine bidrag håner ikke, håner, nedgør, intimiderer eller misbruger nogen.
 • Dine bidrag bruges ikke til at chikanere eller true (i den juridiske forstand af disse udtryk) nogen anden person og til at fremme vold mod en bestemt person eller klasse af mennesker.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende love, regler eller regler.
 • Dine bidrag krænker ikke nogen tredjeparts privatlivs- eller publicitetsrettigheder. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning vedrørende børnepornografi eller på anden måde beregnet til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære;
 • Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
 • Dine bidrag krænker eller linker ikke til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse vilkår for brug eller nogen gældende lov eller regulering.

Enhver brug af webstedet eller markedspladstilbuddene i strid med ovenstående overtræder disse brugsbetingelser og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet og markedspladstilbuddene.

 1. BIDRAGSLICENS

Du og webstedet accepterer, at vi må få adgang til, gemme, behandle og bruge enhver information og personlige data, som du giver i henhold til vilkårene i fortrolighedspolitikken og dine valg (inklusive indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende webstedet, accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og eventuelle immaterielle rettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i noget område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os fra ethvert ansvar og afholde dig fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag.

 

 1. RETNINGSLINJER FOR ANMELDELSER

Vi kan give dig områder på webstedet til at give anmeldelser eller vurderinger. Når du sender en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person/enhed, der bliver anmeldt; (2) dine anmeldelser må ikke indeholde stødende bandeord eller krænkende, racistisk, stødende eller hadesprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, civilstand, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde henvisninger til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du sender negative anmeldelser; (6) du bør ikke drage nogen konklusioner om lovligheden af ​​adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke organisere en kampagne, der opfordrer andre til at skrive anmeldelser, uanset om de er positive eller negative.

Vi kan acceptere, afvise eller fjerne anmeldelser efter eget skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller til at slette anmeldelser, selv hvis nogen anser anmeldelser for at være stødende eller unøjagtige. Anmeldelser er ikke godkendt af os og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af ​​vores tilknyttede selskaber eller partnere. Vi påtager os ikke ansvar for nogen anmeldelse eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af nogen anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du os hermed en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicenserbar ret og licens til at reproducere, ændre, oversætte, transmittere på enhver måde, vise, udføre, og/eller distribuere alt indhold relateret til anmeldelse.

 

 1. INDSENDELSER

Du anerkender og accepterer, at alle spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger vedrørende webstedet eller markedspladstilbuddene ("indsendelser"), som du har givet os, er ikke-fortrolige og bliver vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og er berettiget til ubegrænset brug og spredning af disse bidrag til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig. Du giver hermed afkald på alle moralske rettigheder til sådanne indlæg, og du garanterer hermed, at sådanne indlæg er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indlæg. Du accepterer, at der ikke skal være nogen regres mod os for enhver påstået eller faktisk krænkelse eller uretmæssig tilegnelse af nogen ejendomsret til dine bidrag.

 

 1. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG INDHOLD

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet eller markedspladstilbuddene) links til andre websteder ("tredjeparts websteder") samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video , information, applikationer, software og andet indhold eller genstande, der tilhører eller stammer fra tredjepart ("tredjepartsindhold"). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold bliver ikke undersøgt, overvåget eller kontrolleret for nøjagtighed, passende eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for nogen tredjepartswebsteder, der tilgås via webstedet, eller tredjepartsindhold, der er postet. på, tilgængelig via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, stødende, meninger, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold. Inkludering af, links til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf fra os. Hvis du beslutter dig for at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere noget tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse vilkår for brug ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder privatlivs- og dataindsamlingspraksis, på ethvert websted, som du navigerer til fra webstedet, eller relateret til applikationer, du bruger eller installerer fra webstedet. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske gennem andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os uskadelige for enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os uskadelige for ethvert tab, du lider eller skade forårsaget af dig i forbindelse med eller på nogen måde som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

 

 1. SIDESTYRING

Vi forbeholder os retten, men ikke forpligtelsen, til: (1) at overvåge webstedet for overtrædelser af disse vilkår for brug; (2) tage passende juridiske skridt mod enhver, der efter vores skøn overtræder loven eller disse vilkår for brug, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til de retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af ​​eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) nogen af ​​dine Bidrag eller dele deraf; (4) efter vores skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette den korrekte funktion af webstedet og markedspladstilbuddene.

 

 1. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi bekymrer os om databeskyttelse og sikkerhed. Ved at bruge webstedet eller markedspladstilbuddene accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, der er offentliggjort på webstedet, som er inkorporeret i disse vilkår for brug. Vær opmærksom på, at webstedet og markedspladstilbuddene er hostet i Danmark. Hvis du får adgang til webstedet eller markedspladstilbuddene fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Danmark, overfører du gennem din fortsatte brug af webstedet dine data til Danmark, og du giver udtrykkeligt samtykke til at få dine data overført til og behandlet i Danmark. Desuden accepterer, anmoder eller anmoder vi ikke bevidst om oplysninger fra børn eller markedsfører bevidst til børn. Derfor, i overensstemmelse med US Children's Online Privacy Protection Act, hvis vi modtager faktisk viden om, at nogen under 13 år har givet os personlige oplysninger uden det nødvendige og verificerbare forældresamtykke, vil vi slette disse oplysninger fra webstedet så hurtigt som er rimelig praktisk.

 

 1. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅR FOR BRUG FORBEHOLDER VI RETTEN TIL, EFTER VORES ENESTE SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET OG MARKEDSPLADSEN TILBUD (HERunder ET ANNONCER) AF ENHVER GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGTER INDEHOLDT I DISSE VILKÅR FOR BRUG ELLER ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN OPSINDE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I WEBSITET OG TILBUD TIL MARKEDSPLADSEN ELLER SLETTE DIN KONTO OG EVENTUELLE INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU HAR OPLYST TIL ETHVERT TIDSPUNKT, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES ENESTE SKØN.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, har du forbud mod at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje part. parti. Ud over at opsige eller suspendere din konto forbeholder vi os retten til at træffe passende juridiske foranstaltninger, herunder uden begrænsning forfølgelse af civilretlige, strafferetlige og påbudsmæssige klagemuligheder.

 

 1. MODIFIKATIONER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af webstedet til enhver tid eller af en hvilken som helst grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores websted. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af markedspladstilbuddene uden varsel til enhver tid. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller afbrydelse af webstedet eller markedspladstilbuddene.

Vi kan ikke garantere, at webstedet og markedspladstilbuddene vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller behov for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os retten til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde ændre webstedet eller markedspladstilbuddene til enhver tid eller af en hvilken som helst grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller gener forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet eller markedspladstilbuddene under enhver nedetid eller afbrydelse af webstedet eller markedspladstilbuddene. Intet i disse vilkår for brug vil blive fortolket som en forpligtelse til at vedligeholde og understøtte webstedet eller markedspladstilbuddene eller til at levere nogen rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

 

 1. LOVVALG

Disse betingelser er underlagt og fortolket i henhold til dansk lovgivning, og brugen af ​​De Forenede Nationers konvention om kontrakter for internationale køb af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er forbruger, besidder du desuden den beskyttelse, som du får af obligatoriske bestemmelser i loven i dit land til ophold. Portus & Navis ApS og dig selv er begge enige om at underkaste sig den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Viborg, hvilket betyder, at du kan gøre krav på at forsvare dine forbrugerbeskyttelsesrettigheder i forhold til disse brugsbetingelser i Danmark eller i EU land, hvor du bor.

 

 1. KONFLIKTLØSNING

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, uenighed eller krav relateret til disse vilkår for brug (hver "Tvist" og samlet set "Tvisterne") anlagt af enten dig eller os (individuelt, en "Part" og kollektivt, "Parterne"), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage før voldgift påbegyndes. Sådanne uformelle forhandlinger begynder efter skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår som følge af forholdet mellem parterne i denne kontrakt, skal afgøres af én voldgiftsmand, som vil blive valgt i overensstemmelse med voldgiftsretten og interne regler for Den Europæiske Voldgiftsdomstol, der er en del af Det Europæiske Voldgiftscenter med hjemsted i Strasbourg, og som er gældende på det tidspunkt, hvor begæringen om voldgift indgives, og som vedtagelse af denne klausul udgør en accept. Sæde for voldgift skal være Viborg, Danmark. Sagssproget skal være engelsk eller dansk. Gældende materielle regler er dansk ret.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det fulde omfang tilladt ved lov, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden procedure; (b) der ikke er nogen ret eller bemyndigelse til, at nogen tvist kan afgøres på grundlag af gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmålsprocedurer; og (c) der er ingen ret eller autoritet til, at nogen tvist kan bringes i en påstået repræsentativ egenskab på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er underlagt ovenstående bestemmelser vedrørende uformelle forhandlinger, bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte, eller vedrørende gyldigheden af, nogen af ​​en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) enhver tvist relateret til eller opstået af påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om forbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af ​​parterne vælge at voldgifte nogen tvist, der falder inden for den del af denne bestemmelse, der findes ulovlig eller ikke-håndhævelig, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne er enige om at underkaste sig den pågældende domstols personlige jurisdiktion.

 

 1. RETTELSER

Der kan være oplysninger på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan relatere til markedspladstilbuddene, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet til enhver tid uden forudgående varsel.

 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE

WEBSTEDET LEVERES PÅ EN SOM DEN ER OG SOM TILGÆNGELIG BASIS. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WEBSTEDETJENESTER VIL VÆRE PÅ EGEN RISIKO. I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT AF LOVEN, FRASKRIVER VI SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED WEBSTEDET OG DIN ANVENDELSE HERAF, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SELSKABLIGHED, PARTICULERING, 1. . (VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF WEBSTEDETS INDHOLD ELLER INDHOLDET AF NOGEN WEBSTED, SOM ER LINKET TIL DENNE WEBSTED, OG VI PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ANSVAR FOR NOGEN (1) ANSVAR FOR NOGEN (1) 2) PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE, AF ENHVER ART, SOM FØLGER AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ENHVER/ELLER FORMELLE OPLYSNINGER. OPBEVARES DERE, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSIONEN TIL ELLER FRA WEBSTEDET, (5) ENHVER BUGS, VIRUS, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM WEBSTEDET AF ENHVER TREDJEPART ( 6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I NOGET INDHOLD OG MATERIALER ELLER FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER AF ENHVER ART, OPSTÅET SOM ET RESULTAT AF BRUG AF EVENTUELLE INDHOLD, SOM ER UDSTEDET, OVERFØRT ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIGT VIA WEBSTEDET. VI GARANTERER, STØTTER, GARANTERER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART GENNEM WEBSTEDET, NOGEN HYPERLINKET WEBSTED, ELLER NOGEN WEBSTED ELLER ET HJEMMESIDE, ELLER MOBIL. VÆR EN PART I ELLER VÆR PÅ NOGEN MÅDE ANSVARLIG FOR OVERVÅGNING AF ENHVER TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM VED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE VIA ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DOM OG UDFØRE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER PASSENDE.

 

 1. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER EN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGE-, EKSEMPEL-, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABS, INKLUDERET, FRA, ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR AF DIN BRUG AF WEBSTEDET, SELVOM VI ER BLIVER UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

 

 1. ERSTATNING

Du accepterer at forsvare, skadesløs og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive embedsmænd, agenter, partnere og medarbejdere, fra og imod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller krav, herunder rimelige advokater ' gebyrer og udgifter, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af webstedet; (2) brud på disse vilkår for brug; (3) ethvert brud på dine erklæringer og garantier angivet i disse vilkår for brug; (4) din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, herunder men ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af webstedet, som du har forbindelse til via webstedet. Uanset ovenstående forbeholder vi os retten til på din regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert forhold, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde på din regning med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, som er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

 

 1. BRUGERDATA

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at administrere webstedets ydeevne, samt data relateret til din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du transmitterer, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget på siden. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til at anlægge sag mod os som følge af et sådant tab eller korruption af sådanne data.

 

 1. ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONER, TRANSAKTIONER OG SIGNATURER

At besøge webstedet, sende os e-mails og udfylde onlineformularer udgør elektronisk kommunikation. Du giver samtykke til at modtage elektronisk kommunikation, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, vi leverer til dig elektronisk, via e-mail og på webstedet, opfylder ethvert juridisk krav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. DU ACCEPTERER HERMED BRUGEN AF ELEKTRONISKE SIGNATURER, KONTRAKTER, ORDRER OG ANDRE OPTAGELSER OG ELEKTRONISKE LEVERING AF MEDDELELSER, POLITIKKER OG REGISTRERINGER OVER TRANSAKTIONER, DER ER INITIERT ELLER UDFØRT AF OS ELLER VIA WEBSTEDET. Du giver hermed afkald på rettigheder eller krav i henhold til vedtægter, regulativer, regler, bekendtgørelser eller andre love i enhver jurisdiktion, som kræver en original underskrift eller levering eller opbevaring af ikke-elektroniske optegnelser, eller til betalinger eller tildeling af kreditter på nogen anden måde end elektroniske midler.

 

 1. BRUGERE OG BEBOERE i CALIFORNIEN

Hvis en klage hos os ikke løses tilfredsstillende, kan du kontakte klageassistanceenheden i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs skriftligt på 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californien 95834 eller telefonisk på (800) 952-5210 eller (916) 445-1254.

 

 1. DIVERSE

Disse vilkår for brug og enhver politik eller driftsregler, som er opslået af os på webstedet eller med hensyn til webstedet, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Vores undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår for brug fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse vilkår for brug fungerer i det fulde omfang, det er tilladt ved lov. Vi kan til enhver tid overdrage enhver eller alle vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skader, forsinkelser eller manglende handling forårsaget af en årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse brugsbetingelser bestemmes at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller en del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse brugsbetingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af ​​eventuelle resterende Bestemmelser. Der er ikke oprettet noget joint venture, partnerskab, ansættelse eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse vilkår for brug eller brug af webstedet. Du accepterer, at disse vilkår for brug ikke vil blive fortolket imod os i kraft af at have udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse brugsbetingelser og den manglende underskrift fra parterne hertil for at udføre disse brugsbetingelser.

 

 1. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende webstedet eller for at modtage yderligere oplysninger om brug af webstedet, bedes du kontakte os på:

Portus & Navis ApS

A.Andersens Vej 22B

Silkeborg, Midt Jylland 8600

Danmark

Telefon: 28443390

sales@portus-navis.com